Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

INTELLECTUAL CAPITAL: FROM DEFINITION TO IMPACT ASSESSMENT.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   INTELEKTINIS KAPITALAS: NUO APIBRĖŽIMO IKIPOVEIKIO VERTINIMO.
  • Abstract:
   Intellectual capital as a discipline appeared a decade ago as a result of practitioners' observations proving the need to raise the issue up to the scientific level and management discipline. The history of the new science is very short compared to other fundamentals and what is important it is developing at rocket speed that attracts extensive attention to the field. Intangible assets are major creators of business value and a source of competitive advantage. This statement can be proved by the fact that intangibles represented 87% of the market capitalization of listed companies forming part of the S&P 500 stock-market index in 2015. Moreover, investments in R&D in many cases exceed the profit of the company to ensure long-term progress and business success in the future pioneering in the market. Therefore, innovation leads to investment in the creation of intellectual capital for businesses and provides opportunities for researchers and practitioners. The aim of research is to revise the findings of scientific papers, analysing the evolution of the phenomenon throughout the time span. The findings of the paper present the structure of modern research and the block chain of the research evolution on intellectual capital as well as identify gaps and open questions to analyse. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Intelektinio kapitalo terminas pradėtas vartoti prieš gerą dešimtmetį. Vadybos praktikai pastebėjo, kad intelektinio kapitalo klausimą reikia spręsti vadybos mokslo lygmeniu. Vadybos mokslo kategorijų kontekste šios koncepcijos mokslinė istorija yra labai trumpa, palyginus su kitų sąvokų, tačiau vadybos moksle šis aspektas labai svarbus. Analizuojant intelektinio kapitalo tyrimus dažniausia atliekama turinio analizė, stebėjimas, ataskaitų analizė. Mokslininkai nustatė, kad intelektinis kapitalas glaudžiai susijęs su organizacijos vystymosi rodikliais. Nematerialusis turtas yra pagrindinis verslo vertės kūrėjas ir konkurencinio pranašumo šaltinis. Šį teiginį patvirtina faktas, kad nematerialusis turtas sudarė 87 % biržos bendrovių rinkos kapitalizacijos 2015 metais. Be to, investicijos į mokslinius tyrimus dažnai viršija bendrovės pelną, kad užtikrintų verslo sėkmę novatoriškoje rinkoje. Poveikio vertinimas, arba intelektinio kapitalo koeficientų ir veiklos rodiklių koreliacija bei prognozės, mokslinių tyrimų ir praktikų diskusijose svarbus nuo pat trečiojo tūkstantmečio pradžios ir bus aktualus artimiausioje ateityje. Taigi inovacijos skatina investuoti į verslo įmonių kūrimą ir leidžia tyrėjams bei specialistams stebėti intelektinio kapitalo poveikį. Tyrimo tikslas - apžvelgti mokslinius straipsnius intelektinio kapitalo tema, analizuojant tyrimų raidą nuo intelektinio kapitalo sąvokos atsiradimo. Straipsnio išvadose pateikta intelektinio kapitalo sąvokos raidos analizė ir intelektinio kapitalo poveikio organizacijos vystymuisi vertinimas. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Regional Formation & Development Studies is the property of Klaipeda University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)