Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

WYZWANIA W OBSZARZE CSR NA PRZYKŁADZIE INDII.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - KEY CHALLENGES IN INDIA.
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   CSR refers to all voluntary activities of enterprises aimed at solving socially significant problems. This is particularly important in the context of the functioning of companies in developing countries. India is an example of a state struggling with many developmental problems. This situation implies a number of difficulties that local businesses must face in order to act in a sustainable way. The main purpose of the article is to define challenges in the area of CSR functioning in India. The article consists of two parts. The first is the theoretical introduction to the subject of social responsibility, while the second analyzes and discusses the functioning of CSR in this country. In addition, the article sets out measures to strengthen the positive effects of the implementation of the CSR programms in India. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   CSR odnosi się do wszystkich dobrowolnych działań przedsiębiorstw zmierzających do rozwiązania społecznie istotnych problemów. Ma to szczególne znaczenie w kontekście funkcjonowania firm w krajach rozwijających się. Indie są przykładem państwa zmagającego się z wieloma problemami rozwojowymi. Sytuacja ta implikuje szereg trudności, z którymi muszą się zmagać tamtejsze przedsiębiorstwa, chcące działać w sposób zrównoważony. Zasadniczym celem artykułu było określenie wyzwań w obszarze CSR funkcjonujących w Indiach. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi teoretyczne wprowadzenie do problematyki społecznej odpowiedzialności organizacji, natomiast w części drugiej omówiono wybrane aspekty funkcjonowania CSR w Indiach oraz wskazano na wyzwania w tym obszarze. W artykule określono ponadto działania służące wzmocnieniu pozytywnych skutków z wdrożenia programów CSR w przedsiębiorstwach indyjskich. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu is the property of Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)