Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Ton na vrhu - moćan alat, ali i mač sa dvije oštrice u rukama korporativnog upravljanja. (Bosnian)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Tone at the top - a powerful tool and double-edged sword in the hands of corporate governance. (English)
  • Abstract:
   Tone at the top is a metaphor for business environment built on values affecting the activities and behavior of whole organization. A number of researches, conducted by academics and professional institutions, has shown that tone at the top, because of its pervasive influence, may have significant positive, but also negative, implications on the quality of total corporate governance including: systems of internal control, risk management, financial reporting integrity and the overall business effectiveness and success. The aim of this paper is to highlight the significance and 'double-edged' nature of tone at the top, and to explain what is its power built on, which implies the understanding of motivational drivers of individual and group human behavior. The comprehension of behavioral mechanisms is the prerequisite for the effective management of the tone at the top encompassing: taking the responsibility at all organizational levels, defining core values and establishing value-based practices, regular audits of the tone at the top and related risks, and finally, empowering and promoting 'tone at the top' until it becomes 'mood in the middle'. This would enable tone at the top to became the 'unseen hand' available, even though formal policies and procedures may not be, and consequently enable employees to make decisions and act in a totally novel situations. However, the risks that these actions would deviate from the organizational values, in this case, would be minimal. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Ton na vrhu predstavlja poslovni ambijent - okruženje satkano od vrijednosti koje usmjeravaju aktivnosti i ponašanje čitave organizacije. Brojna akademska i profesionalna istraživanja pokazala su da ton na vrhu, zbog svog prožimajućeg uticaja, može imati značajne pozitivne, ali i negativne implikacije na kvalitet čitavog korporativnog upravljanja, uključujući: sisteme interne kontrole, upravljanje rizicima prevara, kvalitet finansijskog izvještavanja, te efektivnost i uspješnost poslovanja. Cilj ovog rada je da, prije svega, ukaže na značaj, ali i "dvosjeklu" prirodu tona na vrhu, te da objasni odakle potiče njegova moć, što podrazumijeva razumijevanje motivacionih faktora koji pokreću ponašanje ljudi kao pojedinaca i društvenih bića. Razumijevanje bihevioralnih mehanizama pretpostavka je za efektivno upravljanje tonom na vrhu, koje obuhvata: preuzimanje odgovornosti na svim nivoima, definisanje odgovarajućih vrijednosti i uvođenje praksi koje na njima počivaju, redovno ocjenjivanje (reviziju) tona na vrhu i vezanih rizika, te unapređivanje i promovisanje "tona na vrhu" sve dok ne postane "raspoloženje u sredini". Na ovaj način ton na vrhu postaje "nevidljiva ruka vodilja" koja je na raspolaganju i onda kada ne postoje formalne politike i procedure, što omogućava zaposlenima da donose odluke i djeluju u potpuno novim situacijama, pri čemu su rizici da će to djelovanje odstupati od vrijednosti organizacije, u ovom slučaju, minimalni. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Financing is the property of Financing and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)