Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Koszt społeczny w rachunkowości. (Polish)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Author(s): Kuberska, Ewelina
 • Source:
  Cracow Review of Economics & Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 2020, Vol. 988 Issue 4, p7-24, 18p
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Social Costs in Accounting. (English)
  • Abstract:
   Objective: To present the role of accounting from the point of view of the development of accounting in sustainable development and to propose a definition of externalities in accounting. Research Design & Methods: An analysis of the subject literature was conducted and coupled with logical deduction. Findings: The role of accounting in sustainable development is in providing information about the influence a company's activities have on the environment and society. This role arises from the existence of several factors, including social responsibility in accounting, the theory of legitimacy in accounting, the concept of full cost accounting, and the directive on the disclosure of non-financial information. Implications / Recommendations: It is important today to begin tracking external costs more precisely in accounting, to treat them as a new area of research and to carry on the research and studies connected with measuring and evaluating social costs and include them in the company's financial performance. Contribution: Observing externalities in accounting and including them could help strengthen the scope of research areas in accounting for sustainable reporting and complete the definition of cost in accounting, which is behind the curve due to the growing trend of sustainable development. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Cel: Celem artykułu jest zaproponowanie definicji pojęcia kosztu społecznego w rachunkowości w kontekście rozważań nad rolą i kierunkami rozwoju rachunkowości w dobie zrównoważonego rozwoju. Metodyka badań: Do osiągnięcia celu wykorzystano metody jakościowe: metodę analizy literatury i metodę wnioskowania logicznego. Wyniki badań: Rolą rachunkowości jest dostarczanie informacji o wpływie działalności przedsiębiorstw na społeczeństwo i środowisko. Na konieczność tę wskazują: nurt rachunkowości społecznej odpowiedzialności, teoria legitymizacji, koncepcja całkowitego rachunku kosztów oraz dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. Wnioski: Istniejąca w rachunkowości definicja kosztu wymaga rozszerzenia. Wyodrębnienie i określenie kategorii kosztu społecznego w rachunkowości daje możliwość prowadzenia kolejnych, niezwykle ważnych badań w tym zakresie, m.in. dotyczących pomiaru i wyceny kosztów społecznych, oraz jego uwzględniania w ramach wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Wkład w rozwój dyscypliny: Wyodrębnienie i uwzględnienie kosztu społecznego w rachunkowości przyczyni się do rozszerzenia zakresu badań w obszarze rachunkowości społecznej odpowiedzialności oraz uzupełni definicję kosztu przedsiębiorstwa w dobie zrównoważonego rozwoju. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Cracow Review of Economics & Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie is the property of Cracow University of Economics and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)