Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Projecte d’implantació del Lean Management (gestió de l'eliminació del malbaratament) en un hotel turístic de la costa Daurada

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses; Cuatrecasas, Oriol
  • Publication Information:
   Universitat Politècnica de Catalunya, 2011.
  • Publication Date:
   2011
  • Abstract:
   Aquest projecte final de carrera desenvolupa les bases teòriques del Lean Tourism, una nova orientació del Lean Management per la indústria de la Hosteleria i el turisme, i experimenta aquesta nova forma de gestió en un hotel de la costa Daurada. En primer lloc, s’analitza l’estat actual del sector turístic, la seva competitivitat, els seus principals focus de millora, les seves oportunitats en el futur i el paper que pot tenir el Lean Management en aquests indicadors i factors estratègics del sector. Després de l’avaluació del sector, s’exposa tota la base teòrica desenvolupada, introduint els principis del Lean Tourism, així com la metodologia i sistematologia que cal emprar per implantar aquesta nova forma de gestió en qualsevol hotel. Una vegada presentada la base teòrica, es descriu l’hotel cas d’estudi i s’identifiquen i es descriuen els processos que són objecte d’anàlisi. Una vegada introduïts, es presenta la situació inicial d’aquests processos on s’identifica el valor que el client percep dels serveis de cadascun, els resultats de les mesures enregistrades, els objectius de millora que es plantegen i el diagnòstic de les fonts de malbarataments. Finalment, es planteja la proposta d’estat futur dels diferents sistemes, amb les accions de millora concretes a portar a terme, i els beneficis previstos com a conseqüència de la implantació d’aquestes millores. A continuació, s’analitza breument el paper del Lean Tourism en el desenvolupament social d’un territori, així com la influència que pot tenir la introducció de les seves pràctiques en l’ impacte mediambiental de l’activitat dels hotels. El nucli de la memòria acaba amb l’avaluació econòmica i financera del projecte, quantificant el cost de disseny i implantació del projecte i els rendiments de les millores previstes, com a resultat d’eliminar malbarataments, i establir fluxos constants que maximitzen el valor afegit que els clients reben dels seus processos. Finalment, a les conclusions, s’exposen els beneficis que s’esperen obtenir i que demostren que l’adopció del Lean Tourism permet maximitzar la creació de valor pels clients en tots els serveis, al mateix temps que elimina malbarataments, creant sistemes que minimitzen la utilització de recursos i aconsegueixen els millors resultats operatius possibles.
  • File Description:
   application/pdf
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.dedup.wf.001..0e8404a787f0e0683826c5223eb6378b