Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Influència de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la informació en la innovació de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de Catalunya

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses; Salvador Vallès, Ramon
  • Publication Information:
   Universitat Politècnica de Catalunya
  • Abstract:
   En aquest projecte s’analitza i es determina la influència de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la informació i les comunicacions en la innovació de productes i processos en la indústria agroalimentària a Catalunya. Així doncs, en primer lloc s’expliquen els aspectes més destacats sobre la gestió del coneixement, les TIC que més s’utilitzen per a la gestió del coneixement i els conceptes bàsics sobre la innovació i la seva relació amb la gestió del coneixement. També s’expliquen les característiques més importants de la indústria agroalimentària a Catalunya. Després, es realitza una anàlisi estadística per a determinar algunes de les relacions més significatives entre la gestió del coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació en la innovació que s’està duent a terme a les petites i mitjanes empreses de la indústria agroalimentària a Catalunya. Concretament es determina 3 models. El tres models es proposen explicar el grau de innovació que es realitza a les empreses agroalimentàries de Catalunya. Mitjançant l’ús dels mètodes de la Cp de Mallows i de la regressió pas a pas es determina quins són els factors de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la informació i les comunicacions que influeixen significativament en la valoració de la innovació. Degut a que la gestió del coneixement que es realitza en algunes empreses és baixa, s’ha analitzat les causes per les quals no s’ha implantat un programa de gestió del coneixement en aquestes empreses. També es fa una anàlisi complementària de les valoracions sobre innovació, gestió del coneixement i tecnologies de la informació i les comunicacions mitjançant taules de contingència. I, a més a més, s’ha investigat sobre l’ús que es fa de les TIC per a realitzar les diferents activitats del procés de creació i gestió del coneixement. Per a fer aquest estudi es realitzen uns gràfics que mostren la freqüència en que s’utilitza cada TIC per a dur a terme cadascuna de les activitats del procés de creació i gestió del coneixement. Finalment, s’estudia el possible impacte ambiental i social que pot representar la gestió del coneixement i la innovació en aquestes empreses.
  • File Description:
   application/pdf
  • Online Access:
   https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::9f9fae1217293b55c539d5d60edebc69
   http://hdl.handle.net/2099.1/4358
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.dedup.wf.001..9f9fae1217293b55c539d5d60edebc69