Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Pla de viabilitat i pla d'empresa d'una consultora en noves tecnologies

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses; Fortuny Santos, Jordi
  • Publication Information:
   Universitat Politècnica de Catalunya, 2011.
  • Publication Date:
   2011
  • Abstract:
   Estudiar la viabilitat de posar en funcionament un negoci amb la finalitat de produir i oferir uns serveis basats amb les noves tecnologies. L’idea inicial seria la de enfocar l’activitat a clients professionals, ja sigui autònoms o empresaris de petites,mitjanes i grans empreses de diferents sectors. Informar als clients potencials de les capacitats que pot oferir les eines TIC en el seu negoci, ja sigui en augmentar la producció, augmentar el rendiment dels treballadors, evitar pèrdues de temps per la tramitació de documentació i sobretot disminuir despeses. Un dels trets principals, on volem diferenciar la nostra empresa de la resta es l’aposta pel software lliure. Pensem que en aquesta situació de crisi pot ser un bon reclam pel client potencial poder oferir les mateixes eines i competitivitat amb un software lliure i gratuït, això farà que el projecte realitzat baixi considerablement el seu preu final, ja que ens estalviem milers d’euros amb el pagament de llicencies. Un altre punt on volem treballar serà amb l’assessorament de la nova llei de protecció de dades, el qual molts empresaris tenen no tenen coneixement d’aquesta i les sancions són bastant importants. L’empresa tindrà quatre departaments diferenciats, en primer lloc tindrem el departament de software que serà important ja que un punt fort de l’empresa té de ser, com hem comentat anteriorment, l’aplicació de software lliure o gratuït, això farà que els nostres tècnics siguin especialitzats en aquesta matèria. No obstant, també hi haurà la capacitat i els coneixements de programar software personalitzat a cada client. Un altre departament serà el de Xarxes/Comunicació que tindrà la funció de porta a terme tots els projectes relacionats amb el disseny i configuració de muntatge tan de xarxes locals com wi-fi com sistemes de comunicació més complexos ja sigui, veu IP, càmeres IP, centraletes...El tercer departament també serà molt important pel desenvolupament de l’empresa ja que serà el d’auditories de seguretat on es treballarà sobre l’assessorament i implantació de la nova llei de protecció de dades a fi de poder prevenir a les empreses de futures sancions econòmiques. Per últim, el quart departament serà el de SAT (servei d’assistència tècnica) on la seva funció serà la de reparar i mantenir la maquinaria informàtica i fer la instal·lació i configuració dels diferents projectes que ho requereixin. Aquest departament tindrà els coneixements necessaris per fer sortides urgents a casa del clients per fer diferents reparacions del material instal·lat. Serà un objectiu en aquest pla d’empresa analitzar la viabilitat i les possibilitats de creixement d’aquesta empresa. Estudiant els mercats potencials, la competència, definint objectius, quantificant la previsió de vendes i calculant les necessitats de personal i de immobilitzat pel inici i el desenvolupament de l’activitat, entre d’altres.
  • File Description:
   application/pdf; image/x-ms-bmp
  • Online Access:
   https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::a1faed225d7f38ae14149f5c6ba6f975
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.dedup.wf.001..a1faed225d7f38ae14149f5c6ba6f975