Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Contribució de la gestió del coneixement i les TIC en la innovació de la indústria agroalimentària catalana

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses; Salvador Vallès, Ramon
  • Publication Information:
   Universitat Politècnica de Catalunya
  • Abstract:
   En aquest treball s’estudia la contribució d’alguns factors relacionats amb la gestió del coneixement i les TIC en el grau de innovació que es realitza a les petites i mitjanes empreses catalanes del sector de l’alimentació. Aquest treball es pot dividir en dues parts: d’una banda, en una primera part s’explica les característiques més importants sobre la gestió del coneixement, les TIC, la innovació, la cadena logística, les petites i mitjanes empreses i el sector de l’alimentació. D’altra banda, en una segona part es realitza una anàlisi estadística amb dades de 68 petites i mitjanes empreses de la indústria agroalimentària de Catalunya. Pel que fa a l’anàlisi estadística, degut a que es disposa d’un nombre molt elevat de variables, es realitza una anàlisi factorial per tal de reduir la dimensió. També es realitza una anàlisi de fiabilitat per tal de determinar si els factors trobats recullen bé la informació de les variables originals. Després de realitzar aquestes anàlisis es determinen dos models seguint el mètode de regressió pas a pas. En el primer model que es presenta en aquest projecte s’explica el nivell de realització d’activitats de recerca i desenvolupament en funció d’algunes variables explicatives relacionades amb la gestió del coneixement, la gestió de la cadena logística i les TIC. En el segon model que es presenta en aquest projecte s’explica el nivell de realització de millora contínua de processos en funció d’algunes altres variables explicatives, també relacionades amb la gestió del coneixement, la gestió de la cadena logística i les TIC. També es realitza un estudi sobre quines són les TIC que més s’utilitzen per a la gestió de la cadena logística i per a la gestió del coneixement. Finalment, s’explica l’impacte que els aspectes tractats en aquest projecte poden representar per a la societat i per al medi ambient.
  • File Description:
   application/pdf
  • Online Access:
   https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::a620f6d34bae0763cfd192e8c97f2023
   http://hdl.handle.net/2099.1/9133
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.dedup.wf.001..a620f6d34bae0763cfd192e8c97f2023