Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Gestió emocional al treball: anàlisi empíric

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses; Coll Bertran, Josep
  • Publication Information:
   Universitat Politècnica de Catalunya
  • Abstract:
   L’objecte de l’estudi se centra en la recerca de relacions i diferències entre una petita mostra corresponent a dos departaments de treball altament especialitzats de la mateixa empresa, prenent com contrast l’avaluació de factors de personalitat dels individus, l’autoavaluació d’àmbits d’intel·ligència emocional i el tipus de rol observat in situ, per l’investigador. Per al seu desenvolupament, fou necessària la identificació de possibles relacions o tendències destacables entre trets de personalitat avaluats a la prova psicomètrica 16PF-5 i l’autopercepció d’intel·ligència emocional mitjançant el qüestionari d’Emily Sterrett. Per la relació amb l’acompliment de rols observats es prengué com a referència la classificació de R. Meredith Belbin. Als resultats obtinguts de les puntuacions directes de la mostra, pogué observar-se, en ambdós departaments, la persistència d’un perfil de personalitat equilibrat, especialment orientat a la tasca, amb tendències molt pronunciades a puntuacions altes en raonament i obertura al canvi coincidents en determinats nivells amb alguns dels àmbits avaluats a l’autoregistre d’intel·ligència emocional. Altrament, no es pogué identificar diferències rellevants respectes a factors autopercebuts d’intel·ligència emocional i tipus de rols desenvolupats al grup.
  • File Description:
   application/pdf
  • Online Access:
   https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::dd698df5cb49ee01ab38916547753792
   http://hdl.handle.net/2117/132821
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.dedup.wf.001..dd698df5cb49ee01ab38916547753792