Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Estudi d’una solució de Perfect Store a partir de dades de Sell Out

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció; Cusidó Roura, Jordi
  • Publication Information:
   Universitat Politècnica de Catalunya, 2021.
  • Publication Date:
   2021
  • Abstract:
   L’estudi mostra el disseny i la implantació d’una aplicació de Perfect Store per una empresa fabricant del sector de gran consum mitjançant l’eina de Business Intelligence de QlikSense. L’objectiu d’aquesta tipologia de projectes es puntuar de forma objectiva totes les tendes en cadascuna de les principals palanques de gestió de la força de ventes. Per a aconseguir-ho, s'utilitza un procés del tipus Extraction-Transform-Load (ETL) amb l’eina de BI de QlikSense. Primer, s'extrauen i s'analitzen les dades disponibles per a seleccionar les palanques i els KPIs a considerar en cada palanca. Posteriorment, s'afegeixen les transformacions necessàries a les dades per a poder calcular i avaluar els KPIs seleccionats. Finalment, es crea un dashboard en QlikSense seguint un model en estrella que permet visualitzar i analitzar el rendiment de les tendes
  • File Description:
   application/pdf
  • Online Access:
   https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3484::6025bb9b0dff15de4911590b1168818d
  • Rights:
   RESTRICTED
  • Accession Number:
   edsair.od......3484..6025bb9b0dff15de4911590b1168818d