Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Implantació d'una infraestructura de Business Intelligence a Aigües de Vic, S.A

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC; Aigües de Vic; Águila López, Francisco del; Treserra Prat, Guillem
  • Publication Information:
   Universitat Politècnica de Catalunya, 2019.
  • Publication Date:
   2019
  • Abstract:
   Aquest TFG té com objectiu implantar una infraestructura de Business Intelligence (BI) a Aigües de Vic, S.A. La infraestructura estarà formada per servidors que allotjaran base de dades entre d’altres, relacions de base de dades ( ja sigui mitjançant scripts, extensions, etc. ) i un software per dur a terme el Bussines Intelligence (BI): Observar, comprendre, predir, col·laborar i decidir segons uns panells d'informació que relacionin varies fonts d'informació de l'empresa. Aquest projecte comprendrà des de l’estudi de la infraestructura vigent en l'empresa, al disseny i implementació de la nova infraestructura, la integració d'un software de BI ( des del punt de vista tècnic i logístic ) i per últim, l'impacte d'aquesta infraestructura en l'empresa. Project objective is to create a Business Intelligence infrastructure in Aigües de Vic, S.A. This infrastructure will be formed by servers hosting databases, database relations ( Through scripts, extensions, etc. ) and a Business Intelligence software ( Analyse, understand, cooperate, predict and decide by many data sources relations represented in dashboards ) . The Project will be divided in a current infrastructure study, new infrastructure design and implementation, Business Intelligence software integration ( technical and logistic approach) and infrastructure impact on the company.
  • File Description:
   application/x-rar-compressed
  • Online Access:
   https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3484::d6394bc48bff67570e6c4b3a7c5193a3
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.od......3484..d6394bc48bff67570e6c4b3a7c5193a3