Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Prague University of Economics and Business, 2014.
  • Publication Date:
   2014
  • Abstract:
   Cílem tohoto článku je definovat problém nedostatečné kvality zavedení Business Case (BC) v modelové organizaci. Druhotným cílem je definice BC ve vztahu k IT Governance. Na základě definic z předložených metodik (COBIT, ValueIT, RiskIT, PMBOK, PRINCE2, aj.) aplikovaných na téma řízení investic a řízení financí v oblasti IT, jsou vybrány vhodné procesy a kontrolní body, které navedou k řešení předmětné oblasti a navrhnou se procedury řádného auditu této skutečnosti.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   1805-4951
  • Relation:
   http://aip.vse.cz/index.php/aip/article/download/40/41; https://doaj.org/toc/1805-4951
  • Accession Number:
   edsdoj.138d5c05cd6b4b69897655dfa7067f34