Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Revenue management mobilních operátorů v České republice

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Vydavatelství ZČU v Plzni, 2020.
  • Publication Date:
   2020
  • Collection:
   LCC:Business
  • Abstract:
   Tento příspěvek se zaměřuje na oblast výnosů u mobilních operátorů podnikajících na území České republiky, které analyzuje jak z pohledu účetního, tak manažerského. Cílem příspěvku bylo zjistit, podle jakého účetního systému tito mobilní operátoři vykazují své výnosy (právní předpisy ČR versus Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS) a jakým způsobem se jejich výnosy vyvíjejí v časové ose posledních pěti účetních období. Na základě zjištěných dat lze u všech tří mobilních operátorů konstatovat konstantní vývoj tržeb ve všech sledovaných obdobích. Dále bylo cílem definovat hlavní rozdíly ve vykazování výnosů mezi účetním systémem vedeným dle právních předpisů ČR a IAS/IFRS, mezi které patří odlišnosti v okamžiku zúčtování výnosu, diskontace prvku financování, nutnost alokace slev a okamžité vykázání ztrátových smluv. Z pohledu revenue managementu došlo k návrhu unifikace produktových portfolií na B2B, B2C (hlasové služby, internet, televize, další zařízení) a identifikaci současných trendů – např. v nabídce rodinných produktových portfolií. Na základě provedeného desk research došlo ke zjištění, že v mezinárodním srovnání cenové úrovně mobilních služeb 36 zemí Organisation for Economic Co-Operation and Development se Česká republika dlouhodobě umísťuje na posledních pozicích a i přes postupné zlevňování služeb tyto pozice neopouští, neboť trh produktů a produktových portfolií okolních zemí zlevňuje rychleji.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   1805-0603
  • Relation:
   https://drive.google.com/file/d/1-XmBMRKWFY2XOPe8JB0vhUbjk62c8zBt/view; https://doaj.org/toc/1805-0603
  • Accession Number:
   10.24132/jbt.2020.10.2.57_63
  • Accession Number:
   edsdoj.f040c3056f5e40f1b3196103e22325de