Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Search Results

Filter
  • 1-7 of  7 results for ""CAREER development""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Wpływ kompetencji oficerów na rozwój ich kariery zawodowej.

  • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2018, Vol. 122/123 Issue 3/4, p55-72. 18p.

Record details

×
Academic Journal

SIŁA PRAKTYK PERSONALNYCH W KREOWANIU ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 538, p204-215. 12p.

Record details

×
Academic Journal

PRACA W CZASIE CHOROBY - PERSPEKTYWA PRACOWNIKA.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 512, p228-236. 9p.

Record details

×
Academic Journal

ZASOBY OSOBISTE KOBIET NAUKOWCÓW JAKO CZYNNIK ROZWOJU ZAWODOWEGO.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 512, p216-227. 12p.

Record details

×
Academic Journal

LUKA PŁACOWA I FENOMEN „KRÓLOWEJ PSZCZÓŁ" - PRZYKŁADY NIERÓWNOŚCI PŁCI NA RYNKU PRACY.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 512, p184-193. 10p.

Record details

×
Academic Journal

SAMOINICJOWANA EKSPATRIACJA A MAKROTRENDY KSZTAŁTUJĄCE MIĘDZYNARODOWY RYNEK PRACY.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 511, p237-245. 9p.

Record details

×
Academic Journal

KSZTAŁTOWANIE MARKI PRACODAWCY W KONTEKŚCIE STRATEGII BIZNESOWYCH I WYBRANYCH CHARAKTERYSTYK POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW REALIZUJĄCYCH BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 511, p200-216. 17p.

Record details

×
  • 1-7 of  7 results for ""CAREER development""