Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Search Results

Filter
  • 1-10 of  3,016 results for ""CONTRACTS""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Mimarlık Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği Üzerine Düşünceler.

  • Source: Antalya Bilim University Law Review. 2021, Vol. 9 Issue 18, p687-716. 30p.

Record details

×
Academic Journal

VİDEO VASİYETNAME: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN GÜNCELLENMESİ.

Subjects: *VIDEO recording; *CONTRACTS; *VIDEOS

  • Source: Trakya University Journal of Social Science. Dec2020, Vol. 22 Issue 2, p717-740. 24p.

Record details

×
Academic Journal

ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ÜZERİNE SÖZLEŞMEDEN DÖNEN BORÇLUNUN TAZMİNAT İSTEMİ.

Subjects: *CONTRACTS; *DEBTOR & creditor; *DEFAULT (Finance)

  • Source: Banking & Commercial Law Journal / Banka ve Ticaret Hukuk Dergisi. dec2021, Vol. 37 Issue 4, p147-186. 40p.

Record details

×
Academic Journal

İşçinin İtiraz Hakkının Kapsamı Üzerine.

  • Source: Calisma ve Toplum. 2021, Vol. 69 Issue 3, p1885-1909. 25p.

Record details

×
Academic Journal

Sözleşmedeki Boşluklar ve Bunların Doldurulması.

  • Source: Antalya Bilim University Law Review. 2021, Vol. 9 Issue 17, p339-350. 12p.

Record details

×
Academic Journal

TFRS 16 Kiralamalar Standardı Çerçevesinde Sat-Geri Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi.

Subjects: *Leases; *Contracts; *Assets (Accounting)

  • Source: Journal of Accounting, Finance & Auditing Studies. 2021, Vol. 7 Issue 1, p155-168. 14p.

Record details

×
Academic Journal

Hemşirelerin Psikolojik Sözleşme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler.

  • Source: Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) 2020; 68(2): 324-330. (7p)

Record details

×
  • 1-10 of  3,016 results for ""CONTRACTS""