Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Search Results

Filter
  • 1-10 of  572 results for ""Social Sciences""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam 55 nam xay dung va phat trien.

  • Source: Nghien Cuu Lich Su; 2008, Vol. 11/12 Issue 391/392, p3-11, 9p

Record details

×
Academic Journal

Vài nét khái quát về độc giả văn học miền Nam 1954-1975.

Subjects: SOCIAL realism; LITERARY form; SOCIAL classes

  • Source: Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities; 2021, Vol. 7 Issue 3, p303-322, 21p

Record details

×
Academic Journal

Tước phong "Trí tự" và vị trí của nó trong hệ thống tước vị thời vua Lê Thái Tổ.

Subjects: REVOLUTIONS; SONS; EMPERORS

  • Source: Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities; 2020, Vol. 6 Issue 3, p395-504, 10p, 1 Diagram, 1 Chart

Record details

×
Academic Journal

Le ky niem 55 nam thanh lap Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam va don nhan Huan chuong Sao Vang.

  • Source: Nghien Cuu Lich Su; 2008, Vol. 11/12 Issue 391/392, p117-118, 2p, 1 Black and White Photograph

Record details

×
Academic Journal

Vien Thong tin Khoa hoc xa hoi don nhan Bang khen cua Thu tuong Chinh phu.

  • Authors : M.N

  • Source: Nghien Cuu Lich Su; 2009, Vol. 10 Issue 402, p77-77, 1/3p

Record details

×
  • 1-10 of  572 results for ""Social Sciences""