Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Aprendizaje Basado en Equipos en cursos de gestión de empresas: La aplicación de estudios de casos y simulaciones

Subjects: Aprenentatge basat en equips; Simulacions; Mètode de casos

  • Source: REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 96–109REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació; 2018: Vol.:11 Núm.: 2; p. 96-109

Record details

×

REIRE : revista d'innovació i recerca en educació

Subjects: Gestió de la qualitat universitària; Gestió de processos de negoci; Codi obert

  • Source: REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 8, No 2: (Gener-Juny, 2015); 116–128REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació; 2015: Vol.: 8 Núm.: 2; p. 116-128Revista

Record details

×

Treball en grup, coavaluació i doble correcció d’exercicis com a estratègies per a l’ensenyament de mètodes quantitatius d’investigació en sociologia

Subjects: Treball en equip; Coavaluació; Doble correcció d’exercicis

  • Source: REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 126–137REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació; 2018: Vol.:11 Núm.: 2; p. 126-137

Record details

×

Peer tutorial as a tool to improve learning in Higher Education

Subjects: Tutoria entre iguals; participació; aprenentatge

  • Source: REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol.: 4 Núm.: 1; 43–61REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació; 2011: Vol.: 4 Núm.: 1; p. 43-61Revista d'Innovació i

Record details

×
  • 1-5 of  5 results for ""business""