Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ROLA SYSTEMU PPM (PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT) W ORGANIZACJI.

Subjects: *PROJECT management software; *RISK management in business; *PRODUCT failure

  • Source: Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2015, Issue 74, p69-81.

Record details

×
Academic Journal

BARIERY ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE.

Subjects: *ENTREPRENEURSHIP; *SMALL business; *BARRIERS to entry (Industrial organization)

  • Source: Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 57,

Record details

×
Academic Journal

NOWOCZESNE MODELE E – BIZNESOWE W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW, FIRM I SKLEPÓW STOSUJĄCYCH INTERNETOWY I TRADYCYJNY KANAŁ DYSTRYBUCJI.

Subjects: *BUSINESS models; *BUSINESS enterprises; *ELECTRONIC commerce

  • Source: Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 57,

Record details

×
Academic Journal

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH.

Subjects: *INFORMATION storage & retrieval systems; *BUSINESS process management; *BUSINESS models

  • Source: Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 57, p94-106.

Record details

×
  • 1-10 of  86 results for ""business""