Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

FINANSOWANIE RYZYKA START-UPÓW Z WYKORZYSTANIEM UBEZPIECZEŃ.

Subjects: *Financial risk; *Business finance; *Economic competition

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 541, p235-244. 10p.

Record details

×
Academic Journal

ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH UŻYTKUJĄCYCH ZASOBY WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA.

Subjects: *Competitive advantage in business; *Economic competition; *Technological innovations

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 360, p158-166. 9p.

Record details

×
Academic Journal

POLITYKA KLASTRÓW W REGIONACH JAKO WZMACNIANIE KONKURENCYJNOŚCI MSP.

Subjects: *Industrial clusters; *Business networks; *Economic development research

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 348, p239-248. 10p.

Record details

×
Academic Journal

OBCIĄŻENIA FISKALNE A KONKURENCYJNOŚĆ LITEWSKICH PRZEDSIĘBIORSTW.

Subjects: *Economic competition; *Competitive advantage in business; *Taxation of business enterprises

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 348, p91-102. 12p.

Record details

×
Academic Journal

KLUCZOWE KOMPETENCJE ZARZADCZE I PRACOWNICZE W KONTEKSCIE FAZ ROZWOJU ORGANIZACJI.

Subjects: *Organizational growth; *Business success; *Core competencies

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 359, p52-64. 13p.

Record details

×
Academic Journal

ODPOWIEDZIALNY BIZNES W ASPEKCIE OSIĄGANYCH KORZYŚCI EKONOMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW AGROBIZNESU.

Subjects: *Social responsibility of business; *Business enterprises; *Profitability

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 305, p628-637. 10p.

Record details

×
Academic Journal

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO ORGANIZACJE UCZĄCE SIĘ.

Subjects: *Small business; *Economic competition; *Business enterprises

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 299, p75-81. 7p.

Record details

×
  • 1-10 of  136 results for ""business""