Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

CENY MIESZKAŃ I ZMIANY DEMOGRAFICZNE – CZY ISTNIEJE ZWIĄZEK? DOŚWIADCZENIA POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE MIAST WOJEWÓDZKICH.

Subjects: *Residential real estate; *Real estate business; *Demographic change

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2016, Issue 433, p199-210. 12p. 2 Charts, 4

Record details

×
Academic Journal

O GRANICZENIA MAŁYCH FIRM W WYKORZYSTANIU ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ WSPARCIA DLA ICH PRZETRWANIA.

Subjects: *Economic activity; *Small business; *ECONOMIC policyEuropean Union countries

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 348, p328-338. 11p.

Record details

×
Academic Journal

UŻYTECZNOŚĆ RAPORTÓW CSR W OCENIE STOPNIA ZAANGAŻOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ.

Subjects: *Social responsibility of business; *Stakeholders; *Corporation reports

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 311, p32-44. 13p.

Record details

×
Academic Journal

ANALIZA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH W SEKTORZE MŚP NA PODKARPACIU (W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH).

Subjects: *Small business; *Business development; *EntrepreneurshipPoland

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012 Part 2, Issue 267, p318-330. 13p.

Record details

×
Academic Journal

WPŁYW PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH NA FUNKCJONOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ.

Subjects: *Small business; *Economic development; *Business successPoland

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012 Part 2, Issue 267, p278-288. 11p.

Record details

×
Academic Journal

KORPORACJE TRANSNARODOWE WOBEC WYZWAŃ SEMIGLOBALNEGO OTOCZENIA.

Subjects: *International business enterprises; *Economic activity; *Economic development

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012 Part 2, Issue 267, p231-240. 10p.

Record details

×
Academic Journal

BADANIE ZNACZENIA ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH W STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA.

Subjects: *Intangible property; *Competitive advantage in business; *Business planning

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 260, p238-247. 10p.

Record details

×
Academic Journal

STRATEGIA A MODEL BIZNESU - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE.

Subjects: *Business planning; *Business models; *Strategic planning

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 260, p80-93. 14p.

Record details

×
  • 1-10 of  113 results for ""business""