Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ZNACZENIE KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU.

Subjects: *Social responsibility of business; *Competitive advantage in business; *Economic efficiency

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 543, p57-68. 12p.

Record details

×
Academic Journal

POPRZEZ WALKĘ I WSPÓŁZAWODNICTWO PRACOWNIKÓW DO INNOWACYJNEJ ORGANIZACJI (W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH).

Subjects: *Innovations in business; *Empirical research; *Employees

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 293, p119-130. 12p.

Record details

×
Academic Journal

STOPIEŃ WIRTUALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW A ICH EFEKTYWNOŚĆ.

Subjects: *Business enterprises; *International business enterprises; *Marketing effectiveness

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 293, p78-85. 8p.

Record details

×
Academic Journal

PRZYWÓDZTWO A INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH.

Subjects: *Business enterprises; *Leadership; *Innovations in businessPoland

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 276, p47-57. 11p.

Record details

×
Academic Journal

FINANSOWE I POZAFINANSOWE CZYNNIKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH W REGIONIE ŁÓDZKIM.

Subjects: *Family-owned business enterprises; *Business expansion; *Empirical research

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012 Part 2, Issue 271, p126-136. 11p.

Record details

×
Academic Journal

EFEKTYWNOŚĆ USŁUGI PROINNOWACYJNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Subjects: *Organizational effectiveness; *Innovations in business; *Business developmentPoland

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 262, p166-176. 11p.

Record details

×
Academic Journal

WRAŻLIWOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ MŁODYCH FIRM NA KRYZYS - STUDIUM DEKONIUNKTURY 2007.

Subjects: *New business enterprises; *Financial crises; *RecessionsPoland

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 260, p597-606. 10p.

Record details

×
Academic Journal

WSPóŁPRACA PRZEDSIEBIORSTW ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI W ZAKRESIE INNOWACJI.

Subjects: *Cooperation; *Business enterprises; *Innovations in business

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 260, p385-396. 12p.

Record details

×
Academic Journal

BADANIE ZNACZENIA ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH W STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA.

Subjects: *Intangible property; *Competitive advantage in business; *Business planning

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 260, p238-247. 10p.

Record details

×
  • 1-10 of  70 results for ""business""