Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ORIENTACJA POZYTYWNA JAKO NOWY KIERUNEK W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM.

Subjects: *Strategic planning; *Business development; *Business models

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 340, p189-198. 10p.

Record details

×
Academic Journal

PERSPEKTYWA EWOLUCYJNA W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM. REFLEKSJA Z BADAŃ.

Subjects: *Strategic planning; *Business development; *Business planning

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 340, p141-153. 13p.

Record details

×
Academic Journal

CIĄGŁE DOSKONALENIE PROCESÓW W ORGANIZACJI. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA.

Subjects: *Business process management; *Process control systems; *Core competencies

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 340, p303-317. 15p.

Record details

×
Academic Journal

WDRAŻANIE CONTROLLINGU DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY MOTORYZACYJNEJ.

Subjects: *Risk management in business; *Automobile industry; *Demography

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 291, p188-197. 10p.

Record details

×
Academic Journal

OUTSOURCING W KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI.

Subjects: *Contracting out; *Social responsibility of business; *Dual economy

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 288, p249-258. 10p.

Record details

×
Academic Journal

EKOLOGICZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH CSR - KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Subjects: *Environmental responsibility; *Social responsibility of business; *Businesspeople

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 288, p106-114. 9p.

Record details

×
Academic Journal

OBLICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ W STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA.

Subjects: *Social responsibility of business; *Strategic planning; *Organizational ideology

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 288, p70-83. 14p.

Record details

×
Academic Journal

ZAGROŻENIE NIEPOWODZENIEM W PROCESIE WPROWADZANIA ZMIAN W MAŁYCH FIRMACH.

Subjects: *Small business; *Organizational change; *Business failures

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 277, p134-143. 10p.

Record details

×
Academic Journal

ZNACZENIE MODELU BIZNESU W KSZTAŁTOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE UK-POL SP. Z O.O.

Subjects: *Competitive advantage in business; *Business intelligence; *Strategic planning

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 276, p58-67. 10p.

Record details

×
Academic Journal

MODEL BIZNESU W PROCESIE TWORZENIA WARTOŚCI.

Subjects: *Business models; *Value creation; *Innovations in business

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012 Part 2, Issue 271, p248-258. 11p.

Record details

×
 • 1-10 of  59 results for ""business""