Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH UŻYTKUJĄCYCH ZASOBY WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA.

Subjects: *Competitive advantage in business; *Economic competition; *Technological innovations

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 360, p158-166. 9p.

Record details

×
Academic Journal

PROROZWOJOWA GOTOWOŚĆ POLSKICH MŚP DO ABSORPCJI WSPARCIA W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY PROGRAMOWEJ 2014-2020.

Subjects: *Technological innovations; *Economic development research; *CorporationsPoland

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 348, p54-65. 11p.

Record details

×
Academic Journal

WYDATKI PRZEDSIĘBIORSTW NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWO JOWĄ A POMIAR INNOWACYJNOŚCI.

Subjects: *Operating costs; *Business enterprises; *Research & development

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 326, p115-122. 8p.

Record details

×
Academic Journal

MODEL PROCESOWY INNOWACJI: RAMY TEORETYCZNE.

Subjects: *Business process management; *International business enterprises; *Technological innovations

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 293, p67-77. 11p.

Record details

×
Academic Journal

SPOSÓB TWORZENIA MODELU BIZNESOWEGO.

Subjects: *Business models; *Strategic planning; *Business development

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 260, p206-214. 9p.

Record details

×
Academic Journal

INNOWACJE NIETECHNOLOGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH SEKTORA WYDOBYWCZEGO.

Subjects: *Technological innovations; *Business enterprises; *Mineral industries

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 305, p469-480. 12p.

Record details

×
Academic Journal

WYBRANE PROBLEMY PLANOWANIA I KONTROLI KOSZTÓW PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH.

Subjects: *Business enterprises; *Managerial accounting; *Research & development

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 289, p487-496. 10p.

Record details

×
  • 1-10 of  77 results for ""business""