Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSOB W PODESZŁYM WIEKU POPRZEZ OPRACOWANIE BIZNESPLANU DOMU OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI.

  • Source: Polish Nursing / Pielegniarstwo Polskie (POLISH NURS/PIELEGNIARSTWO POLSKIE), 2017; 64(2): 320-326. (7p)

Record details

×
  • 1-1 of  1 results for ""business""