Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

WYZWANIA W OBSZARZE CSR NA PRZYKŁADZIE INDII.

Subjects: *Social responsibility of business; *Business enterprises; Social responsibilityIndia

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 543, p69-80. 12p.

Record details

×
Academic Journal

ZNACZENIE KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU.

Subjects: *Social responsibility of business; *Competitive advantage in business; *Economic efficiency

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 543, p57-68. 12p.

Record details

×
Academic Journal

FINANSOWANIE RYZYKA START-UPÓW Z WYKORZYSTANIEM UBEZPIECZEŃ.

Subjects: *Financial risk; *Business finance; *Economic competition

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 541, p235-244. 10p.

Record details

×
Academic Journal

GLOBALNE TRENDY W RAPORTOWANIU NIEFINANSOWYM -- OPCJE STANDARYZACJI.

Subjects: *Social responsibility of business; *Financial statements; *Standardization

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2019, Issue 546, p40-49. 10p.

Record details

×
Academic Journal

USTALANIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW W WARUNKACH PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

Subjects: *Business tax; *Cost accounting; *Tax administration & procedure

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2019, Issue 544, p213-221. 9p.

Record details

×
Academic Journal

LEASING OPERACYJNY OSOBOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU W KONTEKŚCIE ZMIAN PODATKOWYCH.

Subjects: *Operating leases; *Business tax; *Businesspeople

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2019, Issue 544, p159-167. 9p.

Record details

×
Academic Journal

RYNEK BANCASSURANCE W POLSCE W LATACH 2009-2016.

Subjects: *Insurance associations; *Social responsibility of business; *Insurance companiesPoland

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 541, p63-84. 22p.

Record details

×
Academic Journal

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSOB W PODESZŁYM WIEKU POPRZEZ OPRACOWANIE BIZNESPLANU DOMU OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI.

  • Source: Polish Nursing / Pielegniarstwo Polskie (POLISH NURS/PIELEGNIARSTWO POLSKIE), 2017; 64(2): 320-326. (7p)

Record details

×