Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Search Results

Filter
  • 1-3 of  3 results for ""small and medium-sized enterprises""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

The intention of renting virtual offices of small and medium sized enterprises

Subjects: văn phòng ảo; ý định thuê; làm việc từ xa.

  • Source: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Vol 9, Iss 1, Pp 81-92 (2020)

Record details

×
Academic Journal

Elements affecting manufacturing efficiency of small and medium sized enterprises in Vietnam

Subjects: doanh nghiệp vừa và nhỏ; hiệu quả kỹ thuật; quy mô

  • Source: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Vol 9, Iss 1, Pp 68-80 (2020)

Record details

×
  • 1-3 of  3 results for ""small and medium-sized enterprises""