Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Medieval Courtly Literature, Royal Patronage and World Harmony (III)

Subjects: lcsh:Medieval history; lcsh:D111-203; Medieval history

  • Source: Anuario de Estudios Medievales, Vol 21, Iss 1, Pp 277-290 (2020)Anuario de Estudios Medievales, Vol 21, Pp 277-290 (1991)

Record details

×

A ‘honra’ de cavalaria e a aristocracia medieval portuguesa

Subjects: cavalaria; cavaleiros; aristocracia

  • Source: Anuario de Estudios Medievales, Vol 48, Iss 2, Pp 561-586 (2018)Miguel Aguiar

Record details

×

Aproximació a les fonts fiscals de la Catalunya baixmedieval: llibres d'estimes, valies i manifests

Subjects: History; Historiography; Catalan

  • Source: Anuario de Estudios Medievales, Vol 22, Pp 425-441 (1992)Anuario de Estudios Medievales, Vol 22, Iss 1, Pp 425-441 (2020)

Record details

×

Estado actual de la Paleografía en España

Subjects: History; Palaeography; Commission

  • Source: Anuario de Estudios Medievales, Vol 21, Iss 1, Pp 405-417 (2020)Anuario de Estudios Medievales, Vol 21, Pp 405-417 (1991)

Record details

×

La escritura medieval de la Corona de Aragón (1137-1474)

Subjects: History; Theory of Forms; Humanism

  • Source: Anuario de Estudios Medievales, Vol 21, Iss 1, Pp 493-511 (2020)Anuario de Estudios Medievales, Vol 21, Pp 493-511 (1991)

Record details

×

La cronología de la 'Historia Wambae'

Subjects: History; Reign; Middle Ages

  • Source: Anuario de Estudios Medievales, Vol 23, Pp 121-139 (1993)Anuario de Estudios Medievales, Vol 23, Iss 1, Pp 121-139 (2020)

Record details

×
  • 1-10 of  52 results for ""Classics""