Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ ŻUŻLI WIELKOPIECOWYCH, POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH MIESZANEK.

Subjects: *PERMEABILITY; *BLAST furnaces; *FLY ashPOLANDARCELORMITTAL SA

  • Source: Science, Nature, Technologies / Nauka, Przyroda, Technologie. 2011, Vol. 5 Issue 5, Special section p1-10. 10p.

Record details

×
Academic Journal

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESIE OTRZYMYWANIA KONCENTRATÓW CYNKU I OŁOWIU ZA POMOCĄ WYMIENIACZY JONOWYCH.

Subjects: *SEWAGE; *POLLUTION; *CATIONS

  • Source: Science, Nature, Technologies / Nauka, Przyroda, Technologie. 2011, Vol. 5 Issue 4, Special section p1-7. 7p.

Record details

×
Academic Journal

Postępowanie w chorobach tarczycy u kobiet w ciąży.

  • Source: Polish Journal of Endocrinology / Endokrynologia Polska; 2011, Vol. 62 Issue 4, p362-381, 20p, 1 Chart, 2 Graphs

Record details

×
Academic Journal

Streszczenia.

  • Source: Polish Journal of Endocrinology / Endokrynologia Polska; 2010, Vol. 61 Issue 6, p738-764, 27p

Record details

×
Academic Journal

Tarczyca 3, Przytarczyce.

  • Source: Polish Journal of Endocrinology / Endokrynologia Polska; 2005, Vol. 56 Issue 4, p661-681, 21p

Record details

×
  • 1-14 of  14 results for ""Krak��w (Poland)""