Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym.

Subjects: CANON law; LEGAL history; CONSTITUTIONAL history

  • Source: Cracow Studies of Constitutional & Legal History / Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa; 2021, Vol. 14 Issue 4, p595-600, 6p

Record details

×
Academic Journal

Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law in the Slovak Republic and Czech Republic in 2020.

Subjects: LEGAL history; ROMAN history; CODIFICATION of lawSLOVAKIA; CZECH Republic

  • Source: Cracow Studies of Constitutional & Legal History / Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa; 2021, Vol. 14 Issue 3, p421-424, 4p

Record details

×
Academic Journal

Legal History Research in Belgium (2020).

Subjects: LEGAL research; LEGAL liability; PROPERTY rightsBELGIUM

  • Source: Cracow Studies of Constitutional & Legal History / Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa; 2021, Vol. 14 Issue 3, p417-420, 4p

Record details

×
Academic Journal

O użyteczności badań nad prawem rzymskim - refleksje na kanwie rozprawy Joanny Kruszyńskiej-Koli pt. Ratio przedawnienia.

Subjects: ROMAN law; CIVIL law; LEGAL history

  • Source: Cracow Studies of Constitutional & Legal History / Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa; 2021, Vol. 14 Issue 3, p355-368, 14p

Record details

×
Academic Journal

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASININ (HEREDİTATİS PETİTİO) ROMA HUKUKUNDAKİ GELİŞİMİ VE MODERN KANUNLARA AKTARILMASI SÜRECİ HAKKINDA BİR İNCELEME.

Subjects: LEGAL history; COMMON law; CIVIL code

  • Source: Istanbul Commerce University Journal of Social Sciences / Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 2021, Vol. 20 Issue 41, p952-971, 20p

Record details

×
  • 1-10 of  63 results for ""LEGAL history""