Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Search Results

Filter
 • 1-10 of  193 results for ""Small business""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE JEDNOSTEK Z BRANŻY MIĘSNEJ -- WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO.

Subjects: *Small business; *Business size; *Vertical integration

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2019, Vol. 63 Issue 11, p115-126. 12p.

Record details

×
Academic Journal

SMEs PERSPECTIVE ON VENTURE CAPITAL INVESTMENT CRITERIA - A STUDY OF CROATIAN SMEs.

Subjects: *Small business; *Venture capital; *Capital investments

 • Source: Management: Journal of Contemporary Management Issues. Jun2017, Vol. 22 Issue 1, p117-133. 17p.

Record details

×
Academic Journal

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

Subjects: *Entrepreneurship; Small business research; Grants (Money)European Union

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 360, p253-261. 9p.

Record details

×
Academic Journal

RELACJE POMIĘDZY SIECIAMI WSPÓŁPRACY A FUNKCJONOWANIEM MŚP W DOTYCHCZASOWYCH BADANIACH EMPIRYCZNYCH.

Subjects: *Business networks; *Interorganizational relations; *Corporate growth

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 359, p65-72. 8p.

Record details

×
Academic Journal

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SEKTORA MSP NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

Subjects: *Economic development research; *Job creation; *Entrepreneurship

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 348, p349-360. 12p.

Record details

×
Academic Journal

O GRANICZENIA MAŁYCH FIRM W WYKORZYSTANIU ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ WSPARCIA DLA ICH PRZETRWANIA.

Subjects: *Economic activity; *Small business; *ECONOMIC policyEuropean Union countries

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 348, p328-338. 11p.

Record details

×
Academic Journal

WPŁYW OTOCZENIA REGIONALNEGO NA ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W OBSZARACH ROZWINIĘTYCH I ZMARGINALIZOWANYCH.

Subjects: *Market equilibrium; *Employment; *Socioeconomics

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 348, p172-180. 9p.

Record details

×
Academic Journal

PROROZWOJOWA GOTOWOŚĆ POLSKICH MŚP DO ABSORPCJI WSPARCIA W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY PROGRAMOWEJ 2014-2020.

Subjects: *Technological innovations; *Economic development research; *CorporationsPoland

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 348, p54-65. 11p.

Record details

×
Academic Journal

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A SEKTOR MSP.

Subjects: *Government purchasing; *Small business; *Economic efficiencyPoland

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 346, p45-52. 8p.

Record details

×
 • 1-10 of  193 results for ""Small business""