Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG A POLITYKA RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Subjects: *Accounting policies; *Tax evasion; *Local governmentPoland

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2020, Vol. 64 Issue 11, p5-16. 12p.

Record details

×
Academic Journal

WYKORZYSTANIE METOD SZACOWANIA PODSTAWY OPODATKOWANIA DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH.

Subjects: *Tax evasion; *Tax base; *Tax laws

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 306, p478-487. 10p.

Record details

×
Academic Journal

Risks and threats of tax state security and methods of their neutralization

Subjects: tax security; economic security; fiscal policy

  • Source: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, Vol 2-3, Iss 35, Pp 195-213 (2016)

Record details

×
  • 1-10 of  19 results for ""Tax evasion""